kontakt@carsdpf.pl tel: +48 693 865 644

Proces czyszczenia filtrów DPF
Proces kontroli jakości

Na pierwszym etapie przy użyciu kamery endoskopowej następuje sprawdzenie filtra pod względem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wykrycia pęknięć, nadtopienia wkładu ceramicznego lub widocznych śladów mechanicznej ingerencji w DPF, nie będzie możliwa regeneracja filtra. W takim przypadku nie pobieramy opłaty za przegląd.


Bezpieczne i efektowne czyszczenie filtrów DPF

Następnie filtr zostaje poddawany złożonemu procesowi mycia i suszenia. Maszyna nie powoduje żadnych uszkodzeń, dlatego zostawiamy w filtrze czujniki, aby je oczyścić. W trakcie całego procesu z filtra usuwane są cząstki stałe, resztki oleju, pozostałości ceru oraz inne zanieczyszczenia z zachowaniem metali szlachetnych.


Porównanie - przed i po

Na koniec procesu wykonujemy drugi pomiar przeciwciśnienia. Dzięki temu Klient sam może ocenić efektywność regeneracji filtra.


Porównanie filtrów DPF po czyszczeniu